top of page

עלינו

Partnership2Gether (P2G) היא תוכנית של הסוכנות היהודית והפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, לקידום מערכות יחסים בין אנשים באמצעות תוכניות תרבותיות, חברתיות, רפואיות, חינוכיות וכלכליות.  שותפות הגליל המערבי מחברת בין 16 קהילות בארה"ב מהקונסורציום המרכזי של ארה"ב, הגליל המערבי של ישראל ובודפשט, הונגריה.  

השותפות שלנו מורכבת מ-  רשת מכילה ופעילה של אנשים המתמקדת בהחלפה הדדית של רעיונות ותכניות במטרה לפתח מערכות יחסים לחיזוק הזהות היהודית העולמית שלנו.  אנו מחויבים לחיבור בין אנשים וליצירת הבדל משמעותי עבור יהודים בישראל, באמריקה ובבודפשט. באמצעות ועדות (מעורבות קהילה, חינוך, אקדמיה, פיתוח משאבים, רפואה וצעירים) חברי הקהילה הופכים לסוכני שינוי ויוצרים קשרים חזקים יותר בין הקהילות שלנו.  

קונסורציום גליל מערבי ואזור המרכז Partnership2Gether קהילות:

שותפות ביחד גליל מערבי  (P2G)  הנה פלטפורמה של הסוכנות היהודית והפדרציות היהודיות של צפון אמריקה,  שמחברת 16 קהילות יהודיות בארה"ב והונגריה הקהילות של עכו ומטה אשר בישראל.
הקהילות משני עברי הים, מקדמות ביחד פרויקטים חינוכיים וחברתיים ומעמיקות את הקשרים בין יהודי התפוצות לישראל.

שותפות ביחד פועלת להפיכת המושגים "ישראל" ו"המשפחה היהודית הגלובלית" ממושגים מופשטים למציאות מוחשית, חיה ומושכת, לפיתוח רגש משפחתי עמוק וטווית רשת של קשרים בתוך העולם היהודי. אנו בונים שיתופי פעולה הדדיים בין הקהילות, ומהווים מקור השראה באמצעות חשיפה למגוון העשיר של ביטויי החיים היהודיים בתפוצות, וסיוע ליהודים להמשיך להבין טוב יותר את החיים במדינת ישראל כמדינה יהודית.

שותפות ביחד גליל מערבי בונה קשרים וחיבורים בין קהילות יהודיות בעולם ובישראל. קשרים אלו הם המנועים מאחורי מגוון תכניות ייחודיות, רגשות ולעתים קורותיים גם פורצות דרך. התכניות מותאמות לגילאים מגוונים, תחומי תוכן שונים, השונות תכניות מנהיגות, תכניות לרישות מקצועיות, הרחבת אופקים ועוד. תכניות אלו מחזקות את החיבור לישראל ותחושת העמיות היהודית תוך מתן הזדמנויות לשיתוף פעולה בתחומים שונים באמצעות הוועדות שלנו – חינוך, קהילה, רפואה, צעירים, אקדמיה, ועסקים.

קהילות השותפות בישראל, ארה"ב (אגד קהילות מרכז) והונגריה:

צילום_אווירי_של_שמורת_אכזיב.jpg

מהי Partnership2Gether גליל מערבי?

אנחנו  קהילה יהודית גלובלית ומאוחדת המורכבת משטיח של יחידים, משפחות וקהילות יהודים חזקים, תוססים, פורחים ומקושרים זה לזה הפועלים יחד להעשרת המשכיות, זהות והבנה תרבותית יהודית בין יהודים בישראל, בבודפשט ובקונסורציום ה-Central Area של ארה"ב.

צילום_אווירי_של_שמורת_אכזיב.jpg

מה זה
'שותפות ביחד'?

קהילה יהודית כלל עולמית המורכבת ממארג משגשג של יחידים, משפחות וקהילות, שביחד מעשירים את הזהות היהודית שלהם, ההבנה הבין-תרבותית בין הקהילות, וביחד מבטיחים המשכיות לעם היהודי עם  ישראל בליבו.

המשימה שלנו

קדם מאמצים מועילים הדדיים בין אנשי קונסורציום אזור המרכז, בודפשט והגליל המערבי, תוך יצירת מערכות יחסים באמצעות תוכניות הבונות זהות יהודית  ולחזק את הקשרים והקשרים בין ובין ישראל, בודפשט וארה"ב. 

צילום_אווירי_של_שמורת_אכזיב.jpg

המשימה שלנו

לחזק ולפתח את הקהילות של מטה-אשר ועכו ואגד קהילות מרכז ארה"ב, על ידי יצירת מחויבות ושרים השפעה בין חברי הקהילות, המבוססים על עשייה הדדית וחיבור לזהות יהודית משותפת.

צילום_אווירי_של_שמורת_אכזיב.jpg
צילום_אווירי_של_שמורת_אכזיב.jpg

התוכניות שלנו

Partnership2Gether שלנו  מבנה ארגון ותכנות מורכב מוועדות המתמקדות ביצירה ובבניית המשימה שלנו של חיבור בין אנשים ויצירת קשרים אישיים. ועדות אלו יוצרות מערך דינמי של פעילויות תרבותיות, חינוכיות, חברתיות, לרבות תכנית ייעודית למקצוענים בתחומים כגון  אמנות, רפואה, עסקים ואקדמיה.

צילום_אווירי_של_שמורת_אכזיב.jpg

התכניות שלנו

השותפות פועלת באמצעות תכניות ופרויקטים המאורגנים באמצעות וועדות המבחנים במימוש החזון והמשימה של השותפות לחיבור בין אנשים ויצירת קשרים בינאיש. וועדות אלו יוצרות מגוון פעילויות תרבותיות, חינוכיות, חברתיות כולל בתחומים מקצועיים שונים אמנות, רפואה ואקדמיה. 

נהיה בקשר

קיבלנו את ההודעה שלך!

Contact form
bottom of page