top of page
Photo Contest (2).png

ציר הזמן של תחרות התמונות:

  • הגשת תמונות:        ה -1 ביוני  

  • הצבעה (בפייסבוק) : ​       2-13 ביוני  

  • פתיחת התערוכה:       19 ביוני

הנה ההזדמנות שלך לזכות

לאחר שליחת הטופס ייפתח חלון חדש.
העלה את התמונה שלך בחלון החדש.

bottom of page